CUBO Basis

riešenie samonosného systému

Samonosný systém Knauf CUBO Basis sa vyznačuje variabilne využiteľným priestorom, ktorý zároveň ponúka veľkú stabilitu, požiarnu odolnosť a akusticko-izolačné vlastnosti.

Systém Knauf CUBO Basis prináša konštrukčné riešenie samonosného systému s požiarnou odolnosťou EI 30 – EI 120. Tieto systémy sa dajú využiť napr. ako vstavané miestnosti v halách s veľkou svetlou výškou stropu, dodatočné miestnosti s vysokými požiadavkami na nepriezvučnosť. Suchý systém výstavby umožňuje extrémne rýchle zabudovanie tohto systému s nízkou hmotnosťou.

  • CUBO Basis
  • CUBO Basis

Požiarna odolnosť

Požiarna odolnosť systému je zabezpečená z vnútornej i vonkajšej strany. Konštrukcie, na ktoré sa napája systém CUBO musia mať minimálne takú istú požiarnu odolnosť, ako samotný systém. Vo vnútri systému je možná montáž dvoch podhľadov tzv. „podhľad pod podhľadom“.

Požiarna odolnosť z vonkajšej i vnútornej strany

  • Požiarna odolnosť je zabezpečená z oboch strán - z vnútornej i vonkajšej 
  • Priliehajúce konštrukcie, do ktorých je upevnený systém Knauf CUBO Basis musia mať minimálne takú istú požiarnu odolnosť, ako samotný systém
  • Do konštrukcií je možné vložiť minerálnu izoláciu s triedou reakcie na oheň A1, A2 s1, d0 
  • Rozdielne požiarne odolnosti z vnútra a z vonku na vyžiadanie 
  • Možná montáž dodatočného podhľadu 
  • Návrh celého systému po zadaní rozmerov a stavebno-fyzikálnych požiadaviek na vyžiadanie

zdroj: knauf.sk