Zdvojené dutinové podlahy

Sadrokartónové konštrukcie

Zdvojené podlahy vytvárajú inštalačný priestor pod povrchom celej podlahy. Riešia pripojenie priestoru k hlasovej a dátovej sieti, audiovizuálne prezentačné zariadenia, efektívne vedenie káblových rozvodov dvojitou podlahou, zároveň ľahkú prístupnosť k inštaláciám. Zdvojené a dutinové podlahy umožňujú permanentný prístup do medzi priestoru pre rozvody elektro, vykurovania...

Či už ide o modernizáciu starších objektov alebo nových stavieb, použitie sa uplatňuje v administratívnych budovách, bankách, technologických prevádzkach, počítačových miestnostiach a v interiéroch, kde je potrebné vytvoriť medzi priestor pre rozvod sietí. Do takto vzniknutého priestoru je možné kedykoľvek vstúpiť.

  • Zdvojené dutinové podlahy
  • Zdvojené dutinové podlahy