Suché montované podlahy

Sadrokartónové konštrukcie

Suché montované podlahy sú podlahy vytvorené podlahovými dielcami. Jednoduchým zlepením a preskrutkovaním dielcov takto vzniká tuhá plávajúca doska. Pri použití dielcov s už nalepenou špeciálnou akustickou izoláciou môžeme dosiahnuť zníženie prestupu hluku (kročajový útlm) medzi priestormi nad sebou alebo pri použití dielcov s nalepenou tepelnou izoláciou znížime tepelné straty pôvodnej stropnej konštrukcie. Výhodou je rýchla montáž , žiadna doba vysúšania a minimálne zaťaženie stavajúceho stropu.

  • Suché montované podlahy
  • Suché montované podlahy