Priečky

Sadrokartónové konštrukcie

Medzi základné systémy konštrukcie suchej výstavby patrí sadrokartónová priečka. Funkciou každej priečky je rozdelenie pôdorysu stavby na jednotlivé funkčné priestory. Funkčný priestor neznamená len plocha miestností , tak aby sa mi tam zmestil nábytok , stôl, sedenie atď. , ale hlavne akustický komfort od okolitých miestností či nebudem rušený pri práci alebo oddychu od susedov ich hlučnosťou a iného .

Sadrokartónové priečky sú použiteľné v bytovej, občianskej, priemyselnej výstavbe, ale v poslednom čase sa hlavne využívajú aj vo veľkých administratívnych budovách. Sadrokartonové priečky so správnou skladbou sú použiteľné jak v suchom tak v mokrom prostredí, akustický ľudským uchom takmer neprie zvučné a tiež ako požiarne predely, alebo bezpečnostné priečky s použitím oceľového plechu a to až do triedy bezpečnosti TB3. Priečky je možné vyhotoviť aj ako oblúkové respektíve zvlnené.

  • Sadrokartónové priečky
  • Sadrokartónové priečky