Sadrokartón

Sadrokartónové konštrukcie

Kým v zahraničí je sadrokartón v bytovej výstavbe dlhodobo samozrejmosťou, na Slovensku sa naň pozeráme cez prsty. Napriek tomu investori siahajú po sadrokartóne v úlohe medzibytovej i vnútrobytovej priečky čoraz častejšie už aj u nás. Túto tendenciu obhajujú výpočtom jeho pozitívnych vlastností od paradoxne lepších akustických vlastností cez rýchlosť výstavby až po budúcu väčšiu flexibilitu zmeny dispozície.

  • Sadrokartón
  • Sadrokartón

Z hľadiska akustiky bytov sadrokartónové priečky plnohodnotne nahrádzajú klasické, t. j. murované typy priečok a v mnohých prípadoch akustické vlastnosti murovaných priečok prevyšujú, čo samozrejme závisí od typu a skladby konštrukcie. Pri rovnakej hrúbke môžu mať lepšie zvukovoizolačné vlastnosti ako murované priečky.

Sadrokartón možno smelo označiť ako progresívny moderný stavebný materiál, ktorým sa dá uskutočňovať suchá výstavba nenosných priečok. Určite dokáže plnohodnotne zastúpiť murované priečky a v mnohých parametroch ich aj predčí, ako napríklad v dosiahnutí akustického útlmu a nepriezvučnosti medzi jednotlivými bytmi. Je dôkazom, že moderné technológie napredujú všade, aj v stavebníctve.

  • Sadrokartón
  • Sadrokartón
  • Použitie montovanej priečky medzi izbami opláštenej sadrokartónom umožňuje aj v budúcnosti značnú flexibilitu dispozičného riešenia bytov. Je možné ju presunúť a zväčšiť alebo zmenšiť jednotlivé priestory podľa meniacich sa potrieb majiteľov. Toto pri vnútorných priečkach z tehly či z pórobetónu zo statických dôvodov nie je umožnené.
  • Sendvičová skladba medzibytovej priečky umožňuje vo svojom vnútri použiť materiály s veľmi účinným akustickým útlmom. Bezpečnosť takýchto priečok zvyšuje oceľový plech, ktorý je v priečkach umiestnený celoplošne.
  • Sadrokartónová medzibytová priečka vďaka svojej nižšej hmotnosti znižuje priehyb stropných konštrukcií, čím eliminuje riziko výskytu trhlín v stropoch a v priečkach.
  • A v neposlednom rade ide o ekologickejšie riešenie z dôvodu znižovania celkovej hmotnosti stavby, čo sa významne prejavuje pri výškových budovách. Takto je možné ľahšie zabezpečiť ochranu stavieb pred účinkami prípadných seizmických otrasov.